bytový dům na balkáně
bytový dům na balkáněbytový dům na balkáně

PROJEKTY

e-gate

e-gate

bytové domy českobrodská

bytové domy českobrodská

bytový dům na balkáně

místo : Praha 3 - Žižkov

architekt : Studio A91

investor : firma Zelený

dodavatel : firma Zelený