PROJEKTY

bytový dům mrázovka

bytový dům mrázovka

rodinný dům v uhříněvsi

rodinný dům v uhříněvsi

mars

místo : Poříčí nad Sázavou

investor : Masrefood k.s.

výrobní areál společnosti Masterfood vyrábějící cukrovinky. výrobní hala  je montovaný železobetonový skelet, zázemí továrny je ocelový skelet.