bytový dům hudečkova
bytový dům hudečkovabytový dům hudečkova
bytový dům hudečkovabytový dům hudečkova

PROJEKTY

jankovcova 23

jankovcova 23

atrium čvut

atrium čvut

bytový dům hudečkova

Novostavba bytového domu

místo : Praha 4, Hudečkova ulice

architekt : Ateliér A6, s.r.o.

investor : AT Development, a.s.

dodavatel : není vybrán

náklady : 120000000 CZK

Nosná konstrukce objektu je provedena jako monolitický železobetonový skelet se zděnými vyzdívkami. Objekt má dvě podzemní podlaží, spodní stavba je vybavena hydroizolacemi, objekt je založen plošně na základovéí desce pod hladinou spodní vody. V konstrukci je s ohledem na vysokou využitelnost podlahové plochy mnoho přechodových konstrukcí.