piano house
piano housepiano house
piano housepiano house
piano house

PROJEKTY

jeseniova

jeseniova

pyramida

pyramida

Dostavba bytového domu do proluky v zástavbě v Jeseniově ulici v Praze na Žižkově. Dům je proveden jako vyzdívaný železobetonový skelet.
Foto: Filip Šlapal