bytový dům na balkáně
bytový dům na balkáněbytový dům na balkáně

PROJEKTY

rodinný dům v uhříněvsi

rodinný dům v uhříněvsi

filadelfie

filadelfie

bytový dům na balkáně

místo : Praha 3 - Žižkov

architekt : Studio A91

investor : firma Zelený

dodavatel : firma Zelený