bytový dům na balkáně
bytový dům na balkáněbytový dům na balkáně

PROJEKTY

kulturní dům střelnice

kulturní dům střelnice

jankovcova 23

jankovcova 23

bytový dům na balkáně

místo : Praha 3 - Žižkov

architekt : Studio A91

investor : firma Zelený

dodavatel : firma Zelený