Červenec
1993
Založení NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Leden
2016
ČBS - Vynikající betonová konstrukce za budovu Eli Beams

Říjen
2018
Cena Grand Prix za projekt DRN / Palác Národní

Listopad
2018
Evropská betonářská cena za 3. místo pro DRN / Palác Národní

Prosinec
2018
Ocenění Stavby roku za Palác Špork
Prosinec
2018
Ocenění stavby roku za Sportovní hala Dolní Břežany